Tradiční přírodní produkty z bylin a hub

 
originální produkty
COSMOS®MEDICINAL
"doteky nekonečna"
od roku 1992

ZDRAVÍ - POHODA - ENERGIE
přírodní produkty - doplňky stravy


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cosmos® s.r.o.
 
 
 
 
 

 
Založeno 1992.
Dovoz bylin z Jižní Ameriky od roku 1992.
Zápis ochranné známky Cosmos® 2004.
Studujeme a dovážíme prodáváme produkty přírodní etnické medicíny z nejrůznějších oblastí světa od roku 1992.
Hledejte registrovanou obchodní značku Cosmos® nekonečný prostor pro důvěru a kvalitu.
Hledejte jen originální produkty COSMOS®MEDICINAL.
Načerpejte maximum přírody.
Tisíce let zkušeností lidstva pro Vaši pohodu a energii.
Tajemství přírody ve službách Vašeho zdraví.


 
 
 
 
 
 
 

Mysterium přírody | MYSTERIUM NATURAE

 
 
 
 
Rostliny vděčí za svoje mimořádné vlastnosti takzvaným obsahovým látkám. Nevíme proč vlastně rostliny tyto látky vytvářejí a ukládají. Rostlina je nepotřebuje, a přesto vydává spoustu energie na jejich vytvoření a uložení. Je to součást velkého mystéria přírody. Lidé si těchto vlastností byli vědomi už v dávnověku a po tisíce let je využívají. Výzkum těchto přírodních látek vyústil v objev většiny moderních léčiv. Mnoho obsahových látek bylo popsáno, jak co se týká složení, tak co se týká mechanizmu účinku. Někdy působí obsahové látky izolované z rostlin samostatně jindy nikoli. Bylina ale přesto funguje. Je mnoho bylin, jimž se připisují nejrůznější účinky, ale nejsou vědecky prozkoumány, neví se o nich téměř nic. Výrobci léků mají zájem jen o takové látky, které mohou obchodně využít a chránit jako svůj patent. Látky, které se vyskytují běžně v rostlinách, však není možno chránit nějakým patentem před konkurencí. Proto se jimi nadnárodní farmaceutické firmy nezabývají. Proto stále chybí důkladnější vědecké studie i u některých velmi nadějných bylin. Místní bylinné produkty zůstávají samozřejmě základem pro domácí využití. Při současné ohromné civilizační zátěži je dobré hledat i v jiných oblastech světa. Zatímco u nás se schopnost využití přírodních zdrojů už téměř vytratila, jsou tisícileté zkušenosti živě využívány domorodými kmeny jak v deštných pralesech, tak ve vysokohorských komunitách Jižní Ameriky. Jsou to bylinky v jejich nejčistší podobě. Všechny jsou po tisíciletí bezpečně používány v místech jejich původu. Těm, kteří se orientují na čistě přírodní produkty, se tak otevírá možnost využít bylinky z mizejících deštných pralesů a krystalicky čistých vysokohorských oblastí And. Stejně je tomu i s tisíciletými zkušenostmi asijského léčitelství například u tradiční tibetské, čínské nebo japonské medicíny.
© Copyright COSMOS® 1992
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prohlášení

 
 
 
 
Naše produkty přinášíme od roku 1992 s maximálně možným přírodním přístupem. Neobsahují tudíž žádné přídavné látky. Ani konzervační ani chuťové. Neobsahují geneticky modifikované složky. Neobsahují žádné chemicky upravené složky. Neobsahují složky, které byly ozařovány. Sušení je nejstarší a prozatím jediná metoda, která navíc zachovává až 80 % látek obsažených v rostlinách a neničí ani minerální látky a vlákninu. Sdělení, týkající se produktů, na těchto stránkách slouží pro informaci o nejrůznějších bylinách, houbách a přírodních produktech, které jsou po staletí využívány místní etnickou medicínou (lidovým léčitelstvím) o jejich tradičním použití. V žádném případě nesmí být zaměňovány za příslušnou lékařskou péči. Popisované byliny a produkty etnické medicíny (lidového léčitelství) nejsou určeny k ošetření, léčení, diagnostice nebo prevenci jakýchkoli nemocí. Popisované postupy, popřípadě rady popisované na těchto stránkách, slouží pro informaci, nepředstavují instrukce na samoléčení, nenahrazují lékařské vyšetření a výkony a nejsou míněny jako návod pro alternativní léčbu. V případě zdravotních obtíží vždy kontaktujte svého ošetřujícího lékaře. Naše produkty jsou notifikovány na příslušných státních institucí ČR, dle platné legislativy EU.
© Copyright COSMOS® 1992
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vzkaz

 
 
 
 
Není sporu, že pokud někdo začne krást cizí nápady a texty, znamená to, že překročil jistou hranici, a proto to s ním může jít už jedině z kopce. Vše, co konáme svým tělem, řečí a myslí, bude mít odpovídající následek. Každý čin, dokonce i ten nejmenší, má následky. Proto je nám líto všech, kteří přišli po nás a snížili se k tomu, že od nás opisují a vykrádají nás.
© Copyright COSMOS® 1992
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Naše poslání a hodnoty

 
 
 
 
Trvale udržitelný svět.
Jednota Vesmíru vnitřního s vnějším.
Vše ve Vesmíru je propojené a navzájem se ovlivňuje.
Čím více žijeme v jednotě s Vesmírem (sami se sebou), tím větší štěstí následuje.
Opravdu bohatí jsme jen tehdy, máme-li něco, co se za peníze koupit nedá.
© Copyright COSMOS® 1992
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ochrana osobních údajů

 
 
 
 
Dodržujeme právní předpisy o ochraně osobních údajů. Případné osobní údaje, které nám sami sdělíte (například v případech, kdy od nás požadujete přímé zaslání produktů), nebudou v žádném případě zneužity k reklamním nebo jakýmkoli jiným účelům a nebudou v žádném případě poskytnuty třetím subjektům.
© Copyright COSMOS® 1992